Linden Hotel & Resort

4 piętro i poddasze

Numer lokalu:

91

Powierzchnia:

39,69 + 11,05 pow. dod.

Liczba pokoi:

3

Orientacja:

płd.-zach.

Status Apartamentu:

Wolne


Zobacz inne apartamenty
z kondygnacji 5

Linden Hotel & Resort

GÓRSKI KLIMAT, PEWNY ZYSK

Przedstawione na stronie wizualizacje osiedla oraz znajdujących się na nim budynków nie stanowią dokumentacji architektoniczno-budowlanej i mają charakter wyłącznie poglądowy, mający na celu zorientowanie się przez potencjalnego klienta w ogólnym wyglądzie realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego. Przedstawione wizualizacje nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08 ze zm.).

© 2021 Copyright: Linden Hotel & Resort